Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania odbywają się regularnie w każdy poniedziałek. Uczestniczy w nich ok 17 osób. Spotkania dają uczestnikom dużo osobistej radości oraz satysfakcji.... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Inauguracja roku akademickiego 2017/18 Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP odbędzie się 10 października o godzinie 16:00 w Auditorium Novum UTP przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Fordonie. Wykład inauguracyjny „Rozwijaj się – póki sił i czasu" wygłosi Jolanta Szwalbe, autorka popularnych książek, ceniona w środowisku senioralnym.
Zapisy nowych słuchaczy na kolejny rok akademicki są prowadzone pod nr telefonu 52 374 99 68.

Informacje dotyczące wycieczki do Warszawy w dniach od 25 września 2017 roku do 29 września 2017 roku. (pięć dni)

Czytaj więcej: Wycieczka do Warszawy

27 sierpnia 2017 roku w ZPP w Ostromecku odbył się Artystyczny Generator (Piknik Seniorów), w którym to mogły wystąpić - zaprezentować się seniorskie zespoły pragnące podzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, które chcą się czegoś nowego nauczyć. 

Czytaj więcej: Artystyczny Generator w ZPP w Ostromecku

"Krajobraz przed ingerencją" to wystawa moich prac tematycznie przedstawiających miejsca - przestrzenie porzucone i niczyje, które ostatnio zostały przeprojektowane i wyremontowane.

Czytaj więcej: Stan Użytku - Tymczasowa Galeria Sztuki Nieużytku - wernisaż moich obrazów pt. "Krajobraz przed...

Zapraszamy serdecznie do udziału w szóstej edycji konkursu "Kolorowy trzeci wiek" organizowanego przez TUTW dla UTW z województwa kujawsko-pomorskiego i regionu.

Czytaj więcej: Kolorowy Trzeci Wiek

Miejsce Festiwalu: Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku

Organizator: Stowarzyszenie miłośników tańcow w kręgu, tańców etnicznych oraz terapii tańcem AJDE-JANO

Partnerzy: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Instruktorzy :
Iwona Dzierma – Białystok
Daniel Sandu- Amsterdam
Danuta Stogidis, Panagiotis stogidis - Grecja/Łódź

Czytaj więcej: VII Festiwal w Ostromecku

Informuję, że zebranie dotyczące wycieczki do Warszawy zostało przeniesione na dzień 22 sierpnia 2017 roku na godzinę 11.

Zofia Kałamaja