Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Konkurs plastyczny "Kolorowy Trzeci Wiek" odbędzie się 6 października 2016r. w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Prace uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej i oceniane przez jury, które przyzna nagrody zgodnie z regulaminem konkursu. W dniu konkursu o godz. 14.00 odbędzie się wernisaż wystawy, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

 

Dla uczestników konkursu przewidziany jest obiad oraz catering kawowy podczas wernisażu. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do 20 września 2016r.
Prosimy do dnia 10 września 2016r. podać Pani mgr Elżbiecie Rudzińskiej, która z Pań chce brać udział w tym konkursie oraz dane dotyczące pkt. 7 regulaminu.

 

R E G U L A M I N

  1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem konkursu jest promocja aktywności artystycznej seniorów oraz integracja środowiska studentów trzeciego wieku na poziomie regionalnym.
  2. Konkurs plastyczny odbędzie się 6 paździenika 2016r. w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Adresowany jest do członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa kujawsko-pomorskiego oraz regionu, realizujących swoją aktywność w sekcjach plastycznych.
  3. Do udziału w konkursie UTW może zgłosić max 3 osoby – zgłoszona osoba może zaprezentować w trakcie konkursu dwa obrazy własne, o tematyce dowolnej.
  4. Zgłoszone do konkursu prace mogą być wykonane technikami: olej, akryl, akwarela, grafika, batik, gwasz, witraż.
  5. Prace konkursowe będą ocenione przez profesjonalne jury, które przyzna trzy nagrody główne w wysokości: I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł oraz pięć wyróżnień w formie nagród rzeczowych.
  6. Jury konkursowe rozpoczyna pracę o godz. 11.30. Po dokonanej ocenie prac, o godz. 14.00 odbędzie się wernisaż wystawy konkursowej, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
  7. Uczestnicy konkursu dostarczają prace w dniu konkursu 06.10.2016r. od godz. 9.00 do godz. 11.00. Każda praca musi zawierać /na odwrocie/ metryczkę opisaną czytelnie pismem drukowanym wg wzoru: nazwa UTW, nazwisko i imię autora oraz tytuł obrazu.
  8. Uczestnicy konkursu odbierają obrazy po zakończeniu konkursu