Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Mija 6. rok działalności...

 

7 czerwca br. słuchacze UTW przybyli na ostatni w tym roku akademickim wykład „Płynąć pod pełnymi żaglami", który wygłosił dr inż. Tomasz Andrysiak z wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP.

 

Wykładowca pięknie wprowadził nas, słuchaczy, w atmosferę zbliżających się wakacji.

Po wykładzie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016.

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW – Zofia Kałamaja – podziękowała Prorektorowi UTP, profesorowi dr. hab. Panu Wojciechowi Kapelańskiemu oraz kierownikowi Działu Informacji i Promocji Pani mgr Agnieszce Kreńskiej i koordynatorowi Pani mgr Elżbiecie Rudzińskiej za wspieranie działalności seniorów. Podziękowania skierowała także do Rady oraz Słuchaczy UTW.

 

Profesor dr hab. Wojciech Kapelański podziękował nam słuchaczom za zaproszenie oraz złożył życzenia na okres wakacji. Podziękował także za aktywną działalność, ciekawe pomysły i organizowane wycieczki.

 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu naszych słuchaczy.

 

Zespół „Taneczny Krąg" wraz z panią Anią Kaźmierczak (instruktor tańca) zaprezentował nam 8 nowych tańców, między innymi „Tango argentyńskie" z różą w ustach. Byliśmy zachwyceni pięknymi układami tanecznymi, kunsztem ich wykonania. Dziękowaliśmy gromkimi oklaskami.

 

Johan Wolfgang Goethe powiedział:
„Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i – jeżeli byłoby to możliwe – wypowiedzieć kilka rozsądnych słów".

 

Z ciekawością słuchaliśmy słów wypowiedzianych w skeczu „Mąż i żona" przez Jadzię Rajską i Bogdana Binieckiego. Dla Jadzi był to debiut na scenie, zresztą bardzo udany. Brawo Jadzia i Bogdan.
W ostatnich latach bardzo modne stały się zjazdy klasowe, czyli powrót do przeszłości. W takim „Zjeździe klasowym" brali udział: Bogdan Biniecki, Bronek Janusiewicz oraz Andrzej Kałamaja. Posłuchaliśmy, jak rozmawiają. Rozmowa dotyczyła kobiet. My kobiety z uwagą słuchałyśmy, co mówią nasi koledzy o kobietach.
Dalsza część uroczystego zakończenia roku to śpiew.

 

Pierwszy wystąpił Andrzej Kałamaja z piosenką „Już taki jestem zimny drań". Następnie Jolanta Karpińska zaśpiewała piosenkę „Złoty pierścionek". Razem z Jolą śpiewała cała sala.

 

W dalszej kolejności zespół Marka Gadzińskiego na scenie oraz wszyscy słuchacze w sali wykonali piosenki: „Powiedz stary, gdzieś ty był", „Żółte kalendarze", „Lato, lato", szanty „Gdzie ta keja".
Kiedy wszyscy śpiewali ostatni refren szanty „Gdzie ta keja" koleżanki: Kasia Lewandowska i Nadzia Kowalska wjechały na salę z tortem z zapalonymi 6 świecami. Byliśmy bardzo zaskoczeni.

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy poinformowała, że fundatorem tego wspaniałego tortu na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 jest Cukiernia „Sowa". 6 świec zapalonych symbolizuje 6 lat istnienia naszego UTW. Na torcie Cukiernia „Sowa" umieściła piękną dedykację: „Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP od Cukierni – Sowa".

 

Zanim zaczęliśmy częstować się tortem, Przewodnicząca Rady Słuchaczy podziękowała wszystkim osobom, które przygotowały tę uroczystość, a szczególnie zespołowi Marka Gadzińskiego i Markowi, który stworzył ten zespół, grał na gitarze i zachęcił w tym roku słuchaczy do wspólnego śpiewania. Aktywnie wspirał go Andrzej Kałamaja.
Marku i Andrzeju, za to wszystko serdecznie Wam dziękujemy.

 

Każdy częstował się wspaniałym tortem podawanym przez Kasię i Madzię oraz sokiem jabłkowym z miętą podawanym przez Ulkę i Gizelę.

 

Na zakończenie Przewodnicząca Rady Słuchaczy Zofia Kałamaja przytoczyła słowa Hansa Christiana Andersena:

 

„Gdy człowiek się starzeje, choćby los rzucał nim po całym świecie, musi mieć gdzieś miejsce, które jest dla niego prawdziwym domem, bo nawet wędrowny ptak ma jedno miejsce, do którego zdąża".

 

Dalej mówiła: Wy, drodzy seniorzy już taki dom stworzyliście, znaleźliście. Jest nim nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UTP.
Następnie złożyła gościom i seniorom życzenia na okres wakacji i zaprosiła na inaugurację nowego roku akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 11 października 2016 roku.

 

Bardzo podobała nam się uroczystość zakończenia roku akademickiego 2015/2016.

 

Byliśmy zaskoczeni tak piękną oprawą części artystycznej, a także wielką niespodzianką, jaką był tort ufundowany przez Cukiernię „Sowa".

 

Dziękujemy!

 

GALERIA ZDJĘĆ