Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zapraszamy wszystkich miłośników tańca na Ogólnopolski Festiwal Tańców w Kręgu, który odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku w dniach 29-31 lipca. Festiwal rozpoczyna się częścią warsztatową 29 lipca 2016 (piątek) o godz. 16:00, a kończy 31 lipca 2016 r. (niedziela) godz. 16:00 plenerem tanecznym, gdzie oprócz prezentacji tanecznych instruktorzy Danuta oraz Panagiotis Stogidis będą uczyć bydgoszczan podstawowych kroków do muzyki greckiej i innych narodów świata. Każdego dnia po godzinie 21:00 będzie odbywało się „nocne tańcowanie dla wytrwałych”, a 31 lipca w godz. 16:00-19:00 pokazy taneczne grup uprawiających taniec w kręgu z Bydgoszczy i Torunia - wspólne tańczenie w wielkim kręgu.