Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zajęcia z języka angielskiego

Rozpoczną się od 14 listopada. Osoby, które już uczęszczały na zajęcia, będą kontynuowały naukę z tymi samymi lektorami, według terminów podanych w harmonogramie.

 

Test z języka angielskiego

Zostanie przeprowadzony 9 listopada (środa) o godz. 10:00 w sali 221 Studium Języków Obcych. Prosimy o udział w teście zarówno słuchaczy nowo zapisanych na angielski (zwłaszcza tych, którzy mieli już kiedyś kontakt z tym językiem), jak i te osoby, które mają problem z rozpoznaniem swojego poziomu znajomości języka angielskiego. Udział w teście pozwoli na zakwalifikowanie Państwa do odpowiednich grup zaawansowania językowego.

 

 

Zofia Heliasz (środa godz. 10.00, sala 221 SJO)

1. Deręgowska Alicja

2. Oręziak Lidia

3. Oręziak Kazimierz

4. Klimek Bogusława

5. Molęda Alfred

6. Rychłowska Ewa

 

Karol Kania (poniedziałek godz. 9.30, sala 208 SJO)

1. Mariola Bartoszewska

2. Barbara Witucka

3. Anna Muzyka

4. Bleja Elżbieta

5. Wiśniewska Wiesława

 

Marlena Stalkowska (poniedziałek godz. 9.00, sala 204 SJO)

UWAGA! 14.11 zajęcia wyjątkowo o godz. 11, sala 213 SJO

1. Grażyna Filipowska

2. Barbara Witkowiak

3. Lubińska Małgorzata

4. Mroziński Krystian

5. Właśniak Barbara

6. Ptak Barbara

 

+4 "poziom zaawansowany" - Zofia Heliasz (środa godz. 10.00, sala 221 SJO)

1. Paczkowska Ewa

2. Krzemińska Jolanta

3. Różycki Zbigniew

4. Dąbrowski Ireneusz

 

+16 „poziom podstawowy" Agnieszka Górecka-Ciechacka (czwartek 8.00, sala 204 SJO)

1. Dylewska Barbara

2. Surek-Głowacz Wiesława

3. Jankowska Bogumiła

4. Gawlak Mieczysława

5. Senska Grażyna

6. Kościerzyńska Grażyna

7. Zielińska Bożena

8. Bąk Ewa

9. Łukowska Barbara

10. Roszycka Eugenia

11. Młodecka Aleksandra

12. Jędrzejczyk Teresa

13. Wiese Ludwig

14. Zalewska Zofia

15. Konsorska Czesława

16. Krall Urszula