Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania odbywają się regularnie w każdy poniedziałek. Uczestniczy w nich ok 17 osób. Spotkania dają uczestnikom dużo osobistej radości oraz satysfakcji.... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Spotkanie wigilijne słuchaczy UTW odbyło się 8 grudnia 2016 roku w restauracji „Pod Dębem" w Bydgoszczy. W spotkaniu wigilijnym brały udział 52 osoby. Uczestników spotkania wigilijnego powitała koleżanka Nadzia Kowalska, składając także życzenia świąteczne. Obecni przełamali się opłatkiem, życząc sobie nawzajem wszelkiego dobra.
Na stole pojawiły się wigilijne pierogi oraz barszcz. Były podane także inne potrawy. Nasza spotkanie wigilijne było niezwykle wyjątkowe z wielu względów. Mieliśmy okazję, by wspólnie się spotkać, przełamać opłatkiem, zatrzymać się na chwilę w tym życiowym pędzie. Poczuliśmy się jak jedna wielka rodzina.

 

Zapraszamy do galerii.