Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

37-osobowa grupa słuchaczy UTW przy UTP udała się na wycieczkę 17 stycznia 2017 roku do Domu Leona Wyczółkowskiego (muzeum) na Wyspie Młyńskiej na ul. Mennica 7, następnie na ul. Grodzką 7, by tutaj obejrzeć wystawę "Leon Wyczółkowski o sobie - autoportrety". 

 

Leon Wyczółkowski to czołowy malarz, grafik i rysownik Młodej Polski; wybitny reprezentant nurtu realistycznego w polskiej sztuce. 

Urodzony 11 kwietnia 1852 roku (wg kalendarza juliańskiego, który obowiązywał na terenie zaboru rosyjskiego) w Hucie Miastowskiej koło Siedlec, zmarł 27 grudnia 1936 roku w Warszawie.

Zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany w pobliżu ukochanego Gościeradza - na cmentarzu parafialnym we Wtelnie.

Artysta był związany z Bydgoszczą. Od 1922 roku mieszkał w Gościeradzu na ziemi bydgoskiej w pięknie położonym dworku. Piękno otaczającej przyrody, park, sad oraz rozległe pola gościeradzkie stanowiły inspiracje do dalszej pracy twórczej artysty.

Kolekcja w muzeum Domu Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej zawiera prace z różnych okresów twórczych artysty, od dzieł z wczesnej młodości po ostatnie lata życia.

Muzeum posiada także wczesne obrazy olejne z końca XIX wieku - powstałe pod wpływem twórczości Wojciecha Gersona i Jana Matejki oraz innych artystów.

Leon Wyczółkowski swoje dziedzictwo oddał pod opiekę Bydgoszczy. 

Po śmierci artysty, jego żona Franciszka z Panków, zgodnie z ostatnią wolą męża, 8 kwietnia 1937 roku przekazała miastu Bydgoszcz 425 prac, szkicowniki oraz pamiątki osobiste i wyposażenie pracowni. 

W ramach kolekcji przechowywane są również prace graficzne, wykonane w różnych technikach. 

Akt darowizny zobowiązał miasto do sprawowania opieki nad zbiorem, popularyzacji twórczości i upamiętnianie rocznic związanych z artystą oraz opiekę nad jego grobem.

Podczas II Wojny Światowej zginęło 155 prac. Po wojnie, w 1946 roku, muzeum wznowiło działalność wystawienniczą ekspozycją dzieł artysty, wówczas też otrzymało imię Leona Wyczółkowskiego.

Obecnie zbiór prac malarskich, rysunkowych i graficznych w bydgoskim muzeum liczy 691 pozycji, w tym 20 szkicowników zawierających 597 szkiców. 

Następnie udaliśmy się z panem przewodnikiem na ul. Grodzką 7, by tutaj obejrzeć wystawę "Leon Wyczółkowski o sobie - autoportrety". Wystawa ta jest kolejnym pokazem dorobku plastycznego artysty. Na ekspozycji zostało zaprezentowanych około 30 portreyów własnych Wyczółkowskiego, wykonanych w różnych technikach oraz kilka zdjęć z życia artysty. Dzieła pochodzą z muzeum bydgoskiego oraz z kolekcji innych muzeów i zbiorów prywatnych. W twórczości Wyczółkowskiego autoportrety pełniły wyjątkową rolę.

Była to dla nas bardzo ciekawa lekcja o wielkim artyście, która przybliżyła nam jego postać, życie i twórczość. Cała opowieść o artyście była osadzona w ramach jego osobistej historii i zdarzeń, które go kształtowały.

 

 Zapraszamy do galerii.