Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Dnia 3 marca br. o godzinie 14.00 przy pomniku króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy KUTW organizuje V happening pt. "Imieniny Króla Kazimierza Wielkiego".

Patronat honorowy obejmuje Prezydent Miasta - Rafał Bruski. 

 

W programie:

- informacja biograficzna na temat patrona miasta i uczelni - prof. Adam Sudoł

- wystąpienie gości

- prezentacja tańców dawnych - "Kazimierki"

-  składanie kwiatów

- korowód królewski - od pomnika do Restauracji "Kubryk" na ul. Podwale (zaproszenia będą wydawane przy pomniku, po zakończeniu imprezy)

 

KUTW serdecznie zaprasza słuchaczy naszego UTW.