Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

2 marca 2017 roku nasi seniorzy - Jolanta Karpińska, Marek Gadziński, Bronisław Janusiewicz i Andrzej Kałamaja - wystąpili z programem artystycznym w Centrum Trzeciego Wieku im. Sue Ryder w Bydgoszczy (ul. Rupniewskiego 11), na zaproszenie pani Róży Pietrzak (kierownik) i Magdy Dankowskiej, z okazji 5-lecia istnienia Centrum. 

 

Na program artystyczny złożyły się piosenki: "Jambalaya", "Już taki jestem zimny drań", "napiszę do Ciebie z dalekiej podróży", "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Mexicana" w wykonaniu Jolki, Andrzeja i Marka (gitara) oraz satyra "Kryzys i dług" Juliana Tuwima w wykonaniu Andrzeja i Bronka.

Piosenki śpiewane były wspólnie z seniorami z Centrum Trzeciego Wieku im. Sue Ryder. Przewodnicząca Rady Słuchaczy naszego UTW złożyła życzenia słuchaczom z okazji 5-lecia istnienia Centrum, a kolega Marek wręczył kwiaty. 

Dzień ten pozostanie długo w naszej pamięci, ponieważ dostarczyliśmy seniorom z Centrum Trzeciego Wieku dużo radości. Wspólnie stworzyliśmy miłą atmosferę i poczucie wspólnoty. Zostaliśmy poczęstowani kawą, tortem i lampką szampana. Z wielkim podziwem słuchaliśmy 90-latki, która śpiewała swoje piosenki o Centrum Trzeciego Wieku oraz o Bydgoszczy. Warto ćwiczyć pamięć.

 

Zapraszamy do galerii