Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

3 marca br. w przeddzień imienin Króla Kazimierza III Wielkiego studenci - seniorzy KUTW piąty raz zorganizowali happening przed pomnikiem monarchy.

 

W rolę Króla Kazimierza wcielił się wiceprzewodniczący Miasta Kazimierz Drozd, w roli Królowej wystąpiła przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW - Bożena Sałacińska.

W tym roku wśród widowni było międzypokoleniowo. Była młodzież szkolna, studenci i doktoranci. Licznie reprezentowane było środowisko senioralne. Profesor Adam Sudoł przedstawił założyciela miasta i patrona uczelni Króla Kazimierza Wielkiego. Król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie Bydgoszczy (19 kwietnia 1346 roku - 671 lat temu - wydał akt lokacyjny dla Bydgoszczy przebywając w Nrześciu Kujawskim).

Największym odkryciem dla mieszkańców miasta było wystąpienie czterech żon króla. Inscenizację przygotowały uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Pięknie zaprezentowały się także "Kazimierki". Zadebiutowała poetka Helena Wyrzykowska - recytując swój wiersz dedykowany Królowi i współczesnej Bydgoszczy.

Uroku tej uroczystości dodały wybuchy salw armatnich. Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Króla. Nasza delegacja z UTW przy UTP składała się z czterech osób, złożyliśmy biało-czerwoną wiązankę kwiatów. 

 

Zapraszamy do galerii