Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

11 czerwca, godz. 12:00 - Wyspa Młyńska!

Szanowni Państwo!

11 czerwca br. na Wyspie Młyńskiej odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych.

 

W tegorocznej edycji tego wydarzenia planowane jest utworzenie specjalnej "Strefy Seniora" przeznaczonej dla organizacji, które prowadzą różnorodną działalność na rzecz seniorów z całej Bydgoszczy (m.in. dla stowarzyszeń, fundacji, Klubów Seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku itp.).

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu poprzez:

- zorganizowanie stoiska w Strefie Seniora

- zaprezentowanie prowadzonej działalności na scenie Pikniku

- zaprezentowanie występów artystycznych, muzycznych, edukacyjnych itp. na scenie, w Strefie Seniora lub innym wskazanym miejscu

Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w przygotowaniu Państwa stoiska (wystawy) występu lub innej formy aktywności. Możliwe jest m.in. udostępnienie namiotu, krzeseł, stołów, pomoc wolontariuszy. 

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz elektroniczny dostępny na stronie lub na podstawie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać/wydrukować, wypełnić i następnie wysłać lub dostarczyć na adres naszego Zespołu (Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych lub Wolontariatu, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz).

Zachęcamy także, aby wraz ze zgłoszeniami przesłać informacje o Państwa organizacji logo i zdjęciami, które umieścimy na stronie http://www.bydgoszcz.pl/ngo/ii-piknik-bydgoskich-organizacji-pozarzadowych/ w zakładce "Uczestnicy". 

Na wspomnianej stronie internetowej można również zapoznać się z regulaminem Pikniku oraz aktualnościami organizacyjnymi. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub pomysły zapraszam do kontaktu.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Biegański

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Urząd Miasta w Bydgoszczy

ul. Grudziącka 9-15

85-130 Bydgoszcz

tel. 52 585 92 37

tel. kom. 785 251 330