Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

12 czerwca 2017 roku w godz. 17:00-21:00 w kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku odbędzie się inauguracja projektu współpracy międzypokoleniowej przez sztukę pt. "Źródła: wpływy - dopływy ujścia" finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

 

W projekcie przewidziane są warsztaty artystyczno - plastyczne i teatralne, w których wspólnie będą uczestniczyli seniorze i dzieci.

Do udziału w projekcie zapraszamy 5 osób z UTW przy UTP.

Kolejne spotkanie - warsztaty artystyczne z artystą plastykiem oraz pedagogiem teatralnym i reżyserem odbędą się w UTP w Fordonie 20 czerwca 2017 roku w godzinach 14:00-20:00.

Zapraszamy bardzo do udziału w projekcie. Osoby chętne do udziału w/w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem - panią mgr Elżbietą Rudzińską - nr komórki: 519 151 585.