Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Po bardzo ciekawym wykładzie "Psychologia miłości - dynamika uczuć" wygłoszonym przez dr Magdalenę Prentkę odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017.

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW - Zofia Kałamaja - podziękowała Prorektorowi UTW, prof. Dariuszowi Pańce, kierownikowi Działu Informacji i Promocji - mgr Agnieszcze Kreńskiej, kierownikowi - administratorowi obiektów UTP w Fordonie - mgr inż. Katarzynie Nowakowskiej oraz naszemu koordynatorowi pani mgr Elżbiecie Rudzińskiej - za wspieranie działalności seniorów. Podziękowania skierowała także do Rady i Słuchaczy UTW.

Profesor Dariusz Pańka podziękował za zaproszenie oraz złożył życzenia na okres wakacji. Dziękował również za aktywną działalność Słuchaczy, ciekawe pomysły i organizowanie wycieczek. 

Następnie przewodnicząca rady Słuchaczy UTW dokonała podsumowania roku akademickiego 2016/2017 (7. roku istnienia naszego UTW), stwierdzając, że był to rok pełen ciekawych wydarzeń. 

"Niech muzyka, pieśń, taniec towarzyszą nam stale,

niech otwierają nasze serca na wrażliwość,

niech są z nami na dobre i na złe."

W świat tańca wprowadził nas zespół "Taneczny Krąg". Zespół zaprezentował wraz z panią Anną Kaźmierczak układ taneczny tańców różnych narodów. Byliśmy zachwyceni pięknie wykonanymi tańcami. Dziękowaliśmy gromkimi oklaskami naszym koleżankom oraz pani Annie Kaźmierczak.

W dalszej części uroczystości wystąpił zespół prowadzony przez Marka Gadzińskiego (gitara) w składzie: Jolanta Karpińska, Basia Witkowiak (debiut na scenie) i Andrzej Kałamaja.

Zespół wykonał pięć piosenek: "Ach, jak przyjemnie!", "Ale to już było", "Lato pachnące miętą", "W siną dal", "Pożegnalne tango". Wszyscy słuchacze w sali razem śpiewali refren każdej piosenki. Zespół pięknie pokierował śpiewem wśród wszystkich słuchaczy. To było coś pięknego, słysząc 170 głosów na sali, razem śpiewających. 

Z okazji zakończenia roku akademickiego 2016/2017 przewodnicząca Rady Słuchaczy złożyła serdeczne życzenia słuchaczom na okres wakacji, dziękując jednocześnie za aktywność, która jest istotnym elementem budowy naszego UTW. Życzyła, abyśmy dalej potwierdzali tezę, że jesień życia też może być piękna i mienić się jej wszelkimi kolorami. 

Życzenia skierowała także do naszych gości, dziękując, że są z nami, że są częścią naszego świata - świata seniorów. Podziękowała także panu Kamilowi Skałeckiemu i Kindze Stefaniuk, a także paniom z obsługi za pomoc w organizacji uroczystości.

Na koniec zaprosiła gości, słuchaczy, osoby pomagające w przygotowaniu na poczęstunek, który czekał w korytarzu. Byliśmy mile zaskoczeni. 

Przygotowaniem ciasta zajęła się Nadzia Kowalska, Katarzyna Lewandowska, Lidka i Kazimierz Oręziak. Dziękujemy!

Do zobaczenia - 10 października br. - na inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018.

 

Zapraszamy do galerii