Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

W dniu 21 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie technologiczno-Przyrodniczym odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu. Uczelnia obchodziła tego dnia swoje święto.

 

W gronie zaproszonych przez Rektora, prof. dr hab. inż Tomasza Topolińskiego gości, którzy uczestniczyli w uroczystości byli także przedstawiciele Rady Słuchaczy UTW przy UTP: Zofia i Andrzej Kałamaja, Bronisław Janusiewicz, Anastazja Kowalska i Katarzyna Lewandowska. 

Tradycją obchodów uroczystości jest wręczenie medali, odznaczeń, wyróżnień oraz listów gratulacyjnych. Odbyła się również promocja doktorów, przyznane zostały stopnie i tytuły naukowe. Wręczono również listy gratulacyjne najbardziej zaangażowanym studentom UTP.

Uroczystość uświetnił pokaz "laser i dźwięk", który zakończył oficjalną część obchodów święta uczelni.