Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

10 października 2017 roku Słuchacze UTW przy UTP zainaugurowali nowy rok akademicki. Rozpoczęli 8. rok pracy. 

 

Władze UTP reprezentował podczas inauguracji prorektor ds. organizacji i rozwoju - prof. Dariusz Pańka - który wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz przeprowadził immatrykulację wraz z panią mgr Agnieszką Kreńską wśród 36 nowych słuchaczy (uroczyste ślubowanie i wręczenie indeksów).

Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy hymnu "Gaudeamus Igitur", który szczególnie był dedykowany nowym słuchaczom UTW.

Wykład inauguracyjny "Rozwijaj się - póki sił i czasu" - otwierający kolejny cykl uniwersyteckich zajęć - wygłosiła pani Jolanta Szwalbe, autorka popularnych książek, ceniona w środowisku senioralnym, jest już nam znana. Był to bardzo interesujący wykład.

Uroczystości towarzyszyły występy: zespołu "Taneczny Krąg", kolegi Bronisława (wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskieuj pt. "Oda do starości") i zespołu muzycznego w składzie: Jolanta, Basia, Marek i Andrzej. Zespół muzyczny wspólnie ze słuchaczami (ponad 200 osób) wykonał pięknie następujące piosenki: "Piosenka o sąsiedzie", "Niedziela", "Powróćmy jak za dawnych lat", "Que sera, sera", "Goniąc kormorany", a na bis "Ech mała!".

Życzenia na nowy rok akademicki 2017/2018 otrzymaliśmy od prof. Dariusza Pańki oraz od Przewodniczącej Rady Słuchaczy UTW.

 

Zapraszamy do galerii