Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie będący głównym organizatorem wraz ze współorganizatorami: Polska Federacja Nordic Walking, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zapraszają do wzięcia udziału w imprezie pod nazwą VI Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2018".

 

Celem akcji jest :
- zachęcanie studentów UTW do aktywności sportowej,
- integracja środowiska studenckiego,
- promocja czynnego spędzania wolnego czasu

 

anima sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch

 

Ustanawianie sobie celów to nie tylko droga do aktywnego rozwoju w Nordic Walking. Dobrze wyklarowany cel skutecznie pomaga nam utrzymywać motywację. Kiedy zaczniemy osiągać to co sobie wyznaczyliśmy, budujemy własną satysfakcję, a sam Nordic Walking staje bardziej satysfakcjonujący. Łączy nas chęć przeżycia czegoś niezwykłego i niezapomnianego. Towarzyszyć będzie nam wyjątkowa atmosfera, poczucie wspólnoty, a nade wszystko ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Sprawność fizyczna - mniej wymagana, bo liczy się Nasza radość i uśmiech na twarzy! Nie trzeba być zawodowym sportowcem, gdyż najważniejsza jest dobra zabawa! Wspólny marsz będzie naszym sukcesem, Nordic Walking tak działa, zrzeszając ludzi pozwalając im być zadowolonym i zdrowszym. Niezależnie od powodu dla którego będziemy uczestniczyć w marszu możemy czerpać radość ze wspólnego wysiłku, a co za tym idzie iść dalej, szybciej i przyjemniej. Dzięki chodzeniu bezsprzecznie zyskujemy lepsze samopoczucie i lepszą sylwetkę, nie zapominajmy o tym! By wziąć udział w marszu nie jest potrzebna formalna grupa w uniwersytecie. Potrzebni są studenci chodzący w Nordic Walking.


12 maja 2018 godzina 11.00 rusza wspólna ogólnopolska akcja VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2018.

Miejsce marszu – teren działania zgłoszonego uniwersytetu.
Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. Uniwersytet biorący udział otrzymuje do wykorzystania, od organizatora:
- regulamin marszu
- logo marszu
- zgłoszenie uczestnictwa
- certyfikat uczestnictwa

 

Certyfikaty oraz przypinki z logo marszu zainteresowani będą mogli zakupić u głównego organizatora. Łączna cena certyfikatu /A-5/ i przypinki /56mm/ wynosi 5 zł. Zamawiać można tylko komplety. Koszt przesyłki w wysokości 20zł ponosi zamawiający.
Ostateczny termin składania zamówień i dokonania wpłat upływa z dniem: 14 kwietnia 2018. 

 

W ciągu pięciu lat 214 UTW wzięło udział w marszu. Liczymy na powrót tych, którzy już uczestniczyli i na nowe uniwersytety. Jesteśmy jedną wielką rodziną, w której zasada : noblesse oblige - szlachectwo zobowiązuje, nie jest tylko werbalnym stwierdzeniem.