Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

23 stycznia 2018 roku malarki naszego UTW - Ulka Baumgart, Jadzia Młynarczyk i Ewka Napiórkowska - przygotowały wystawę swoich prac - obrazów.

 

Słuchacze mogli zapoznać się przed wykładem ("Problemy z interpretacją sztuki współczesnej") z bogatą twórczością naszych koleżanek.

Malarki opowiedziały o swoich pasjach artystycznych i o tym jak je realizują.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy podziękowała za wspaniałą prezentację obrazów oraz stworzenie Słuchaczom UTW możliwości zaprezentowania swoich talentów malarskich. Wręczyła także gratulacje za piękną pracę twórczą.

Obrazy wzbudziły zachwyt. Jesteśmy z Was dumni. Podziwiamy za to, że swoje pasje artystyczne zaczęłyście realizować dopiero po zakończeniu pracy zawodowej, a mimo to obrazy są doskonałe, bardzo dojrzałe malarsko.

Bierzecie także udział w różnych konkursach artystycznych, wystawach.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy Wam.