Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Serdecznie zapraszamy na I Forum Seniora 6 marca 2018 roku, które trwać będzie 5 godzin - 10:00 -15:00. (Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz). Program I Forum Seniora podzielony zostanie na 4 panele tematyczne.

W skład każdego panelu wejdą prelekcje dotyczące następujących zagadnień (propozycje):
1. ZDROWIE: - zmiany poznawcze związane z procesem starzenia się (neurolog, psycholog) - sprawne ciało mimo wieku (rehabilitanci, lekarze ortopedzi, kardiolodzy) - profilaktyka zdrowotna, żywienie (geriatra, lekarz POZ, dietetyk)
2. BEZPIECZEŃSTWO: - bezpieczeństwo w domu, na ulicy (policja, straż pożarna) - koperty życia (pogotowie)
3. NOWE TECHNOWLOGIE : - bankowość dla seniorów - nowe technologie przyjazne seniorom
4. SENIOR Z PASJA (opcjonalnie): - przegląd aktywności dla seniorów

Harmonogram:

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników forum

10.00 - 10.10 Powitanie gości przez Redaktora Naczelnego Gazety Pomorskiej Wojciecha Potockiego

10.10 - 10.15 Wystąpienie przedstawicieli samorządu/urzędu

10.15 - 10.50 Prelekcja eksperta z zakresu Zdrowia

10.50 - 11.10 Wystąpienie Partnera komercyjnego z zakresu Zdrowia

11.10 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.10 Prelekcja eksperta z zakresu Bezpieczeństwa
12.10 - 12.30 Wystąpienie Partnera komercyjnego z zakresu Bezpieczeństwa

12.30 - 13.10 Prelekcja eksperta z zakresu Nowe Technologie

13.10 - 13.30 Wystąpienie Partnera komercyjnego z zakresu Nowych Technologii

13.30 - 13.50 Przerwa kawowa

13.50 - 14.30 Prelekcja eksperta z zakresu Aktywności

14.30 - 14.50 Wystąpienie Partnera komercyjnego z zakresu aktywności

14.50 - 15.00 Występ artystyczny

15.00 Obiad dla uczestników forum

 

Rezerwacja miejsc dostępna telefonicznie: 52 374 99 68 (Dział Informacji i Promocji UTP) lub u p. Zofii Kałamaja. 

Możliwe także zgłoszenia elektroniczne: https://www.webankieta.pl/ankieta/322149/i-forum-seniora.html