Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

obejrzyj galerię zdjęć>>

14 października 2014r. zainaugurowaliśmy nasz piąty rok akademicki. Byli z nami zaproszeni goście; Prorektor UTP prof. Wojciech Kapelański , Wiceprzewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele władz miasta, Prezes Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, goście z zaprzyjaźnionego UTW z Nakła nad Notecią,

44 nowych słuchaczy otrzymało z rąk prof. Wojciecha Kapelańskiego po raz pierwszy indeks. Wysłuchaliśmy ze wzruszeniem hymnu Gaudeamus igitur, który szczególnie dedykowany był nowym słuchaczom.

Wykład na temat „Szczęscie – los, czy osobisty wybór” wygłosił prof. dr hab. Roman Ossowski. Następnie odbyła się cześć artystyczna, w której to wystąpił „Zespół Nakielanki”, Pan Andrzej Kałamaja oraz zespół „Taniec w Kręgu”.

Goście z Nakła nad Notecią przygotowali piękną wystawę z zakresu rękodzieła. Było co podziwiać.