Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

2 marca br. Seniorzy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku już szósty raz przygotowali happening przed pomnikiem monarchy.

 

Patronat nad tym wydarzeniem objęli prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski oraz prof. Jacek Woźny, rektor UKW.

Przed pomnikiem założyciela Bydgoszczy (nadał prawa miejskie 19 kwieynia 1346 roku - 672 lata temu - wydał akt lokacyjny dla Bydgoszczy przebywając w Brześciu Kujawskim) i patrona UKW spotkali się mieszkańcy miasta, politycy, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, służby mundurowe, seniorze z bydgoskich klubów seniora, DDP i UTW. Była również młodzież szkolna. 

W rolę króla Kazimierza Wielkiego wcielił się wiceprzewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Drozd. Królową tradycyjnie była przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, Bożena Sałacińska.

Głównym punktem programu był pokaz walk rycerskich w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej "Zamek Bydgoski". Wystąpił również Zespół Tańca Dawnego "Kazimierki" oraz zespół wokalny "A-Nutki" z piosenką o Bydgoszczy.

Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Króla. Nasza delegacja z UTW przy UTP złożyła biało-czerwoną wiązankę kwiatów.

Po tej oficjalnej części uroczystości Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski zaprosił wszystkich uczestników do "Kubryka" na tort imieninowy o smaku "królewskim".