Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

I Forum Seniora, zorganizowane przez Gazetę Pomorską, odbyło się 6 marca 2018 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Uczestniczyło w nim ponad 400 seniorów z różnych miejscowości naszego województwa, z Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Z naszego UTW brało udział 52 Słuchaczy.

Była to okazja do wysłuchania wielu ciekawych wykładów oraz skorzystania z porad różnych ekspertów. Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Gazetę Pomorską był bezpłatny.

W Forum Seniora brali udział zaproszeni specjaliści, którzy podzielili się z seniorami swoją wiedzą. Jako pierwszy wystąpił prof. Aleksander Araszkiewicz (Kierownik kliniki psychiatrii w szpitalu im. dra Jurasza), który wygłosił wykład pt. "Dbaj o swój mózg tak, jak dbasz o swoje serce". Stwierdził, że "Miłość i emocje nie mieszkają w sercu, ich źródłem jest mózg". Uświadomił nam seniorom, że wiele chorób somatycznych swój początek ma w źle funkcjonującym mózgu. Mówił jak życie może zatruć depresja.

Z kolei Leszek Guga z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych dokonał prezentacji pokazującej praktyczne rady o pielęgnacji osób chorych w domu ("Wsparcie opiekunów nieformalnych - projekt Damy Radę").

"Latarnik", Sławomir Krajewski zapoznał seniorów z bezpieczeństwem w sieci. Wykład "Internet nie jest taki straszny, jak go malują" zainteresował bardzo słuchaczy.

Firmę "Enea" reprezentowała pani Alicja Kozłowska, która omówiła temat oszustów z firm energetycznych pt. "Praktyki nieuczciwych sprzedawców".

Z żywą reakcją spotkała się prezentacja wykładu o "Współczesnych zagrożeniach czuhających na seniora, czyli oszustach na legendę" dokonana przez podkomisarza Adama Kumkowskiego z KWP. Na filmach pokazał jak to działa. Zachęcił też do korzystania z aplikacji "Moja komenda".

Profesor Roman Ossowski z UKW w Bydgoszczy przedstawił temat "Aktywność w okresie późnej dorosłości, a poczucie szczęścia". Zwracał uwagę, jak potrzebna w życiu jest równowaga, jak powinniśmy nauczyć się radzenia sobie ze stresem. Wystąpienie nagrodzono gromkimi oklaskami.

Małgorzata Ratajczak z Banku Spółdzielczego w Koronowie mówiła na temat "Bankowość dla seniora".

Nie zabrakło także występów artystycznych. Męski chór "Halka" z Bydgoszczy sprowokował seniorów do podśpiewywania sobie pod nosem piosenek. A gdy zaśpiewał nieformalny hymn seniorów, wszyscy dali się ponieść melodii.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się w czasie dwóch przerw różne stoiska, np. badanie słuchu, mierzenie ciśnienia, poziomu cukru. Były także stoiska warsztatów terapii zajęciowej.

Seniorzy zostali dwukrotnie poczęstowani kawą, herbatą, sokami, drożdżówką i innymi ciastakmi.

Na koniec Forum zostali zaproszeni na obiad. 

 

Nasi Słuchacze mówią: "Organizacja Forum bardzo dobra. Tematy poruszane dotyczyły problemów, z którymi spotykają się seniorzy. Bardzo miła atmosfera. Dziękujemy Gazecie Pomorskiej za tak pięknie przygotowane I Forum Seniora".

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy