Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

8 marca 2018 roku Słuchacze UTW przy UTP (3 grupy po 15 osób) obejrzeli wystawę "Skarb bydgoski".

 

Na tej wystawie grupy seniorów UTW mogły podziwiać monety i precjoza odkryte przez archeologów w Bydgoskiej Katedrze. Jest to jeden z największych skarbów odkrytych w Polsce.

Skarb znajdował się pod posadzką prezbiterium w Bydgoskiej Katedrze. W Europejskim Centrum Pieniądza bezcennemu odkryciu poświęcono jedną z sal wystawowych. Monety i precjoza są pokazane w specjalnie dla nich zaprojektowanej gablocie. Na ekspozycji można podziwiać ponad 480 złotych monet z okresu od XV do XVII wieku. Poza tym są ozdoby, srebrne guzy do żupanów i delii, dekoracyjne rozety, a także amulet - "wilczy kieł".

Z wystawą "Skarb bydgoski" zapoznał nas (po kolei każdą grupę słuchaczy) pan Jarosław Kozłowski - Dział Numizmatyki.

Wystawa ta zrobiła na nas niesamowite wrażenie. Znalezione monety i inne precjoza nie musiały przejść "liftingu". Po pięciu wiekach zachowały się w idealnym stanie. I to robi wrażenie.