Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Dnia 13 marca br. o godz. 16:00 w auli Auditorium Novum UTP (ul. Kaliskiego 7), wykład na temat "Miłość jako wartość w każdym wieku" wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Kalka.

 

O godzinie 15:30 będą podawane komunikaty.

Po wykładzie odbędzie się część artystyczna z okazji Dnia Kobiet, na którą serdecznie zapraszają nasi panowie.

Następnie w sali nr 5 będzie przyjmowana przedpłata w wysokości 250 złotych na wycieczkę do Wrocławia (termin wycieczki: 08.06.-10.06. - trzy dni).

21 kwietnia br. (sobota) odbędzie się w godzinach od 11:30 do 13:30 wycieczka do Exploseum w Bydgoszczy. Będą przyjmowane zapisy osób chętnych na wycieczkę - grupa może liczyć 25 osób. Wpłaty po 14 złotych od osoby (bilet i przewodnik) przyjmowane będą 13 marca br.

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy