Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Wystawa obrazów odbyła się 20 września br. o godzinie 17:00 w galerii "Stan Użytku".

 

Wystawę otworzyła pani Monika Klawitter, dziękujuąc Jadzi za tak bogatą w obrazy prezentację. Następnie głos zabrała sama autorka prac. Opowiedziała o swojej drodze i pasji tworzenia. Nadmieniła, że korzysta z warsztatów plastycznych i plenerów artystycznych  z wybitnymi bydgoskimi plastykami. Efektem jej pracy malarskiej jest już kolejny wernisaż na terenie miasta i nie tylko. Jadzia pod wpływem zadawanych pytań pięknie i wyczerpująco omówiła każdy obraz.

Cieszyła się bardzo z tego i mówiła, że największą radością dla niej jest to, że prace jej są pozytywnie odbierane przez jej przyjaciół. Wzruszona dziękowała wszystkim gościom za kwiaty i uznania jej twórczości. 

Dziękowała także pani Monice Klawitter za udostępnienie pomjieszczeń "Stanu Użytku" i okazaną pomoc w przygotowaniu wystawy. 

Przewodnicząca Rady UTW przy UTP z kolei podziwiała talent i determinację Jadzi w dążeniu do ideału. Podkreśliła, że Jadzia przesła swoje oczekiwania, a my odbiorcy możemy tylko cieszyć się jej kunsztem artystycznym - malarskim. 

Byli również bydgoscy malarze, z którymi współpracuje nasza utalentowana koleżanka. Najliczniejuszą grupę stanowili słuchacze naszego UTW.

W części artystycznej wystąpiła słuchaczka UTW - Jolanta Karpińska, która zaśpiewała dwie piosenki. Pierwszą "Chodź, pomaluj mój świat" dedykowała Jadzi oraz drugą "Ech, mała" śpiewała także dla Jadzi oraz dla wszystkich uczestników wernisażu, którzy akttywnie dołączyli do wokalu Jolanty. Występ koleżanki został nagrodzony oklaskami. 

Jadzia była bardzo wzruszona, tak jak i wszyscy goście. Atmosfera na wernisażu była bardzo radosna. Potrafimy cieszyć się sukcesami koleżanek.

 

Zapraszamy do galerii.