Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

20 września 2018 roku w sali sesyjnej bydgoskiego Ratusza odbyła się konferencja na temat: "Profilaktyka warunkiem zdrowia. Bydgoszcz dla Seniora". 

 

Zebranych seniorów powitał przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów, Ireneusz Frelichowski. Poparł działania Rady Miasta w ramach programu "Bydgoszcz dla Seniora".

Główną częścią konferencji były wykłady specjalistów z różnych dziedzin medycyny: z zakresu urologii - lek. med. Piotr Słupski, technologii żywienia i dietetyki - mgr inż. Teresa Rynkiewicz, chirurgii i reumatologii - dr n. med. Krzysztof Radziszewski, psychiatrii - dr n. med. Ryszard Kujawski.

Tematyka omawianych zagadnień była bardzo ciekawa. Celem wszystkich wykładów było zmobilizowanie seniorów do uczestniczenia w organizowanych bezpłatnie akcjach propagujących profilaktykę zdrowotną. 

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obecni w sali seniorzy zadawali pytania poszczególnym specjalistom, którzy szczegółowo odpowiadali na pytania. 

Na konferencji nasz UTW reprezentowali członkowie Rady Słuchaczy oraz słuchacze zainteresowani prezentowaną tematyką.

Konferencję zakończył krótki występ przedszkolaków, którzy byli przebrani za różne warzywa i owoce. W ten sposób pokazali seniorom jak się prawidłowo odżywiać. Kolejna konferencja senioralna odbędzie się 15 października w Bibliotece Głównej UKW.