Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Zaproszenie!

 

Rada Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma zaszczyt zaprosić studentów UTW na IX inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 9 października 2018 roku o godzinie 16:00 w auli Auditorium Novum UTP (ul. Kaliskiego 7).

 

Program uroczystości:

>Hymn państwowy

>Powitanie gości

>Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora

>Immatrykulacja nowych studentów UTW

>Gaudeamus igitur

>Wykład inauguracyjny - dr Aleksandry Pauszek pt. "Żebyś zawsze pamiętał o ćwiczeniach pamięci"

>Wystąpienia gości

>Część artystyczna w wykonaniu studentów UTW

>Zakończenie

Komunikaty dotyczące roku akademickiego 2018/2019 będą podawane od godziny 15:30.