Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Wycieczka do Szafarni (Muzeum Fryderyka Szopena) i Golubia-Dobrzynia (Zamek) odbędzie się 16 października 2018 roku.

 

Wyjazd o godzinie 7:00 - UTP, ul. Kaliskiego 7.

Zbiórka o godzinie 6:50.

Powrót o godzinie 19:00-19:30 - UTP, ul. Kaliskiego 7.

Koszt wycieczki to 75 złotych.

 

Cena obejmuje: opłata za autokar, pilot wycieczki, wejście do Muzeum w Szafarni oraz przewodnik, wejście do Zamku w Golubiu-Dobrzyniu oraz przewodnik, obiad na Zamku, PZU, parkingi.

W muzeum w Szafarni będzie możliwość wypicia kawy oraz zjedzenia ciasta - opłata we własnym zakresie.

Wpłata 75 złotych przyjmowana będzie dnia 9 października po uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

 

Zapraszam na wycieczkę!

Zofia Kałamaja