Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ 19 X 2018 GODZ 10:30 - GALERIA FORDON

 

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i dostosowane są do możliwości uczestników.
Koszt 8 zajęć ze zniżką dla słuchaczy UTW przy UTP wynosi 50,00 zł, płatne przed pierwszymi zajęciami (należy okazać indeks UTW). Brak możliwości opłaty za część zajęć.
gimnastyka 50+

  • wtorek godz. 9:30

zdrowy kręgosłup

  • piątek godz. 10:30

 

Fitness Fordon Galeria Fordon
ul. Skarżyńskiego 10
85-791 Bydgoszcz
Galeria Fordon 2 piętro - wejście od ul. Pelplińskiej

tel. 575-444-904