Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

We wtorek 9 października, seniorzy wzięli udział w uroczystej IX inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J i J. Śniadeckich.

 

W inauguracji wzięli udział zaproszeni goście i słuchacze UTW.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego "Mazurek Dąbrowskiego". Następnie głos zabrał Prorektor ds. Organizacji i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP mówiąc o osiągnięciach UTW, złożył życzenia słuchaczom oraz uroczyście otworzył nowy rok akademicki 2018/2019.
Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pani Iwona Waszkiewicz, także złożyła życzenia słuchaczom oraz przedstawiła propozycje Urzędu Miasta Bydgoszczy dotyczące seniorów.
Nowi słuchacze (56 osób) złożyli ślubowanie i odebrali indeksy, które wręczył im uroczyście Prorektor Dariusz Pańka. Po odśpiewaniu hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur" uczestnicy uroczystości wysłuchali w wielkim skupieniu i zainteresowaniem wykładu „ Żebyś zawsze pamiętał o ćwiczeniach pamięci", który wygłosiła Pani dr Aleksandra Pauszek. Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali sami słuchacze. Pierwszy wystąpił zespół „Taneczny krąg", a następnie kolega Bogdan opowiedział nam co pisała Wisława Szymborska w „ Odzie do starości". Zespół „Trio" reprezentowany przez Jolkę , Andrzeja (śpiew) oraz Krzysztofa (gitara), zaśpiewał piosenki znane nam z lat naszej młodości i nie tylko.
Słuchaczom bardzo podobała się część artystyczna jak i cała uroczystość.
W uroczystości, wzięło udział około 250 osób. Słuchacze w myśl słów Platona „Kto usilnie chce zakosztować nauki z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość" - pełni sił, wigoru i zapału do zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności, wrócili by rozpocząć kolejny rok nauki, by radować się każdą chwilą bycia razem, być aktywnym i wciąż młodym duchem.

 

Zapraszamy do galerii.