Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UMK, zorganizował już siódmą edycję konkursu plastycznego "Kolorowy Trzeci Wiek" dla słuchaczy UTW z województwa kujawsko-pomorskiego i regionu, który odbył się 10 października 2018 roku w auli UMK w Toruniu przy ulicy Gagarina 11.

 

Honorowy patronat nad konkursem, objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Konkurs miał na celu rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni i aktywności twórczej seniorów oraz integrację środowiska słuchaczy trzeciego wieku na poziomie regionalnym.
Każdy z uczestników mógł zaprezentować dwie prace , które zostały ocenione przez profesjonalne jury.
W dniu konkursu o godzinie 12:30 odbył się wernisaż wystawy, podczas którego nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Nasz UTW przy UTP reprezentowały trzy słuchaczki Ula Baumgart, Ewa Napiórkowska i Anna Najchowska.
Jury przyznało I, II i III nagrodę oraz 5 wyróżnień. W gronie wyróżnionych znalazła się Ulka Baumgart za obraz zatytułowany „ Moje podwórko", wykonany techniką pastele olejne.

Wielkie gratulacje dla Ulki. Brawa, brawa!

Dziękujemy Ewie i Annie za wystawienie swoich prac, które również były ciekawie namalowane.