Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Szanowni Słuchacze UTW, przypominamy - opłata za UTW wynosi 80 zł na rok akademicki i jest płatna w dwóch ratach:

 

- semestr zimowy 40 zł - do końca października 2018 r.

- semestr letni 40 zł - do końca lutego 2019 r.

Opłata za zajęcia fakultatywne:

- semestr zimowy - do 25 listopada 2018 r.

- semestr letni - do 15 marca 2018 r.

SŁUCHACZ WNOSI OPŁATĘ NA SUBKONTO UTP.

Dodatkowa opłata w kwocie 5 zł (10 zł rocznie) na działalność statutową UTW jest ewidencjonowana z podpisem wpłacającego, a rozliczenie przedstawiane jest na koniec roku akademickiego.

Prosimy o uregulowanie zaległości.

Rada Słuchaczy