Szanowni Słuchacze UTW, przypominamy - opłata za UTW wynosi 80 zł na rok akademicki i jest płatna w dwóch ratach:

 

- semestr zimowy 40 zł - do końca października 2018 r.

- semestr letni 40 zł - do końca lutego 2019 r.

Opłata za zajęcia fakultatywne:

- semestr zimowy - do 25 listopada 2018 r.

- semestr letni - do 15 marca 2018 r.

SŁUCHACZ WNOSI OPŁATĘ NA SUBKONTO UTP.

Dodatkowa opłata w kwocie 5 zł (10 zł rocznie) na działalność statutową UTW jest ewidencjonowana z podpisem wpłacającego, a rozliczenie przedstawiane jest na koniec roku akademickiego.

Prosimy o uregulowanie zaległości.

Rada Słuchaczy