Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

W najbliższy wtorek tj. 20 listopada br., zapraszamy na wykład pt "Polskie drogi do niepodległości",

 

który wygłosi prof. dr hab. Zdzisław Biegański (aula - Auditorium Novum, ul. Kaliskiego 7, godz. 16:00).

Po wykładzie o godz. 16:40, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Towarzyszyć nam będzie trzyosobowy zespół muzyczny (wokal, gitara, akordeon).

Prosimy o przygotowanie i przypięcie biało-czerwonych kokard.

Tradycyjnie zapraszamy na 15:30 - będą podawane komunikaty.

Przewodnicząca Rady Słuchaczy