Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Szanowni Państwo!

 
Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego, serdecznie zapraszamy na cykl otwartych wykładów "Okiem historyka sztuki", który rozpoczyna się w czwartek 29 listopada o 17:00 prelekcją Małgorzaty Baki "Tradycje ludowe we współczesnej sztuce Afryki Subsaharyjskiej."
Wstęp na wykłady jest bezpłatny
KOLEJNE WYKŁADY W CYKLU "OKIEM HISTORYKA SZTUKI":
- Land art. Gdy sztuki nie da się kupić. (Natalia Pichłacz) - 11 grudnia, g.17.00
- Rzeźbiarski portret kobiecości - Alina Szapocznikow i Barbara Falender, (Paulina Matyniak) - styczeń (data wkrótce)
- Sztuka kochania we współczesnym malarstwie indyjskim. (Ewelina Bednarz-Doiczmanowa) - 21 lutego, g.17:00
- Między słowem a obrazem - świat oczami a spod pióra Stanisława Wyspiańskiego (Daria Jagiełło) - 25 kwietnia, g.17:00
 
Bydgoskie Centrum Sztuki
im. Stanisława Horno-Popławskiego
ul. Jagiellońska 47
85-097 Bydgoszcz