Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

 

20 listopada br. w auli Auditorium Novum UTP, słuchacze UTW z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu "Polskie drogi do niepodległości", wygłoszonego przez pana dr hab. Zdzisława Biegańskiego prof. UKW.       

                                                                                                                                                                                            

                                              

Wykład wprowadził nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku, trudną sytuację kraju jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk został położony na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki
za Ojczyznę. W listopadzie 1918 roku Polska była wolna i niepodległa, ale nie cała. W niej granicach brakowało m.in. Śląska, Warmii, Kresów Wschodnich.
Łączenie różnych ziem było jednak procesem skomplikowanym, a granice odrodzonej Rzeczypospolitej kształtowały się zarówno w walce, jak i w działaniach politycznych (na drodze dyplomatycznej). Proces tworzenia państwowości polskiej
i kształtowanie granic został zakończony dopiero 
w latach 1921-1922. Na mapach Europy na nowo pojawiła się Polska - Druga Rzeczpospolita Polska.

Po wykładzie, Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Pańka prof. UTP, wręczył Urszuli Baumgart gratulacje za zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym "Kolorowy Trzeci Wiek" oraz tancerkom zespołu "Taneczny Krąg" za godne reprezentowanie UTW przy UTP w 18. Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS", w kategorii taniec. Następnie przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW Zofia Kałamaja i studentka UTP Karolina Wróbel
z Samorządu Studenckiego, zwróciły uwagę na rolę jaką w życiu naszego Narodu odgrywała pieśń patriotyczna.

O jej znaczeniu dla narodowej świadomości, o trwałości pieśni i sile jej przekazu pisał Adam Mickiewicz

"Płomień rozgryzie malowane dzieje,
skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało (...)" , (Konrad Walenrod)

Panie zachęciły słuchaczy do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych z okazji "Narodowego Święta Niepodległości". Nasze spotkanie z pieśnią rozpoczęliśmy Hymnem Polski - Mazurkiem Dąbrowskiego. Następnie 220 słuchaczy przy akompaniamencie, śpiewało takie pieśni jak "Pierwsza brygada", "Pierwsza kadrowa", "Rozkwitały pąki", "Piechota", "Wojenka", "Przybyli ułani", "Ułani", "Serce w plecaku", "Płynie Wisła".

Naszą uroczystość zakończyliśmy pieśnią równie ważną w życiu każdego Polaka - "Rotą" - autorstwa Marii Konopnickiej (tekst) i Feliksa Nowowiejskiego (muzyka). Pieśń ta podniosła naród w okresie zaborów, znana i śpiewana jest do dziś. Na koniec wielką niespodzianką dla nas była, informacja przekazana przez Zofię Kałamaja, że w zbiorach rękopiśmiennych Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy od 1935 roku znajduje sie rękopis tekstu "Roty" Marii Konopnickiej, który powstał 17 lutego 1910 roku i jako jedyny zachował się do dziś. Nabył go ówczesny dyrektor, a obecny patron biblioteki, znany bibliofil Witold Bełza. W zbiorach biblioteki znajduje się również rękopis kompozycji do słów "Roty", napisany przez znakomitego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, ofiarowany bibliotece przez samego muzyka w 1936 roku.

Zofia Kałamaja, w październiku 2012 roku, miała przekazany przez dyrektora biblioteki mgr Ewę Stelmachowską, Reprint rękopisu wiersza "Rota" Marii Konopnickiej i kompozycji muzycznej Feliksa Nowowiejskiego oraz listu wysłanego z Nicei (17.II.1910r.) przez Marię Konopnicką do Józefa Watry-Przewłockiego, redaktora Gazety Polskiej w Chicago, z dołączonym autografem Roty. Z wielkim zainteresowaniem podziwialiśmy ten piękny Reprint, który pokazała nam nasza koleżanka Zofia. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Serdecznie dziękujemy!

 

ZAPRASZAMY DO GALERII