Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

22 listopada grupa słuchaczy UTW przy UTP, udała się do spichrzy nad Brdą przy ul. Grodzkiej, by obejrzeć wystawę Niepodległa Polska. 1918 rok.

Setna rocznica zakończenia I wojny światowej, powrót Polski na mapę Europy po 123 latach zaborów, nadanie Polkom praw wyborczych i wybuch powstania wielkopolskiego - o wydarzeniach, które działy się 100 lat temu, opowiada otwarta 11 listopada br. najnowsza ekspozycja w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Z wystawą " Niepodległa Polska. 1918 rok" zapoznał nas pan przewodnik.

Dzięki przewodnikowi mieliśmy okazję prześledzić różne aspekty wielkiej i małej historii - wybuch I wojny światowej i przymusowy udział w niej Polaków, mieszkańców trzech zaborów. Pojawienie się tzw. sprawy polskiej czy odzyskanie niepodległości, powstanie Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji. Autorzy wystawy przypominają również toczące się do 1921-1922 r. walki o polskie granice - powstanie wielkopolskie, wojnę polsko-bolszewicką, powstanie śląskie,
a także plebiscyty. Nie mogło też zabraknąć "ojców" naszej niepodległości i miejscowych bohaterów. Na wystawie jest wiele lokalnych wątków, które dowodzą, 
że bydgoszczanie mieli udział w odzyskaniu niepodległości. Te informacje wzbudziły nas poczucie wspólnoty lokalnej i narodowej.