Rada słuchaczy UTW, ogłasza konkurs na stroik świąteczny oraz najpiękniejsze upieczone pierniki.

Słuchacze UTW mogą przekazać prace w dniu 17 grudnia 2018 r. w godz. od 10:00 do 13:00 w pokoju A 115 (Regionalne Centrum Innowacyjności). Prace należy czytelnie podpisać (dołączyć kartkę). Wystawa dostarczonych prac oraz rozdanie dyplomów i nagród, odbędzie się 18 grudnia br. przed wykładem.