18 grudnia br. o godz. 16:00 w Auditorium Novum UTP, prof. dr hab. Roman Ossowski wygłosi wykład "Na ile przeszłość jest wśród nas".

Przepraszamy za zmianę tematu wykładu.
Przed wykładem od godziny 15:30 będą podawane komunikaty oraz zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy świąteczny stroik i najpiękniejsze upieczone pierniki.

Po wykładzie - spotkanie wigilijne - życzenia, śpiewanie kolęd.

 

Zapraszamy! Rada Słuchaczy