Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

KOMUNIKATY:

1. Tradycyjnie zapraszamy do auli AUDITORIUM NOVUM, ul. Kaliskiego 7 na godzinę 15:30, będą podawane komunikaty.

2. O godzinie 15:50 gościnnie wystąpi z koncertem kolęd i pastorałek zespół wokalmy "A - nutki" z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku pod batuta Agaty Pufal. 
Prosimy Słuchaczy UTW o punktualne przybycie do auli, aby nie zakłócać koncertu.

3. Po koncercie zapraszamy na wykład pt. "Jelito grube. Anatomia. Fizjologia. Choroby. Zapobieganie". Wykład wygłosi dr n.med. Krzysztof Tojek - chirurg.

 

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy