KOMUNIKATY:

1. Tradycyjnie zapraszamy do auli AUDITORIUM NOVUM, ul. Kaliskiego 7 na godzinę 15:30, będą podawane komunikaty.

2. O godzinie 15:50 gościnnie wystąpi z koncertem kolęd i pastorałek zespół wokalmy "A - nutki" z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku pod batuta Agaty Pufal. 
Prosimy Słuchaczy UTW o punktualne przybycie do auli, aby nie zakłócać koncertu.

3. Po koncercie zapraszamy na wykład pt. "Jelito grube. Anatomia. Fizjologia. Choroby. Zapobieganie". Wykład wygłosi dr n.med. Krzysztof Tojek - chirurg.

 

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy