Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Można jeszcze zgłosić się na bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50+ (emeryci i renciści).

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 504-471-873 lub na ulicy Królowej Jadwigi nr.18, III piętro (pokój 309).

Czas trwania kursu 96 godzin (np.12 dni x 8 godzin), realizacja w dni robocze lub weekendy w zależności od zapotrzebowania uczestników. Szkolenie komputerowe (bezpłatne) przygotowują do egzaminu na certyfikat ECDL. 

Przed rozpoczęciem szkolenia  odbywa się rozmowa kwalifikacyjna (indywidualnie) z doradcą. Projekt "Certyfikowane Szkolenia Komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 Z naszego UTW chodzą 4-y panie i są bardzo zadowolone :)

                                   

Przewodnicząca Rady Słuchaczy

     Zofia Kałamaja