22 stycznia br. o godz. 16,00 wykład na temat -" Znaczenie pszczoły w życiu człowieka, pozyskiwanie
i właściwości produktów pszczelich", wygłosi dr inż. Piotr  Wasilewski.

Przed wykładem od godziny 15:30 będą podawane komunikaty.
 
Wcześniej zaplanowany wykład na 22 stycznia br. temat " Życie lodowców ", na prośbę wykładowcy,
zostanie zrealizowany 26 lutego br.