Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Rada Słuchaczy KUTW oraz Rada Miasta Bydgoszczy zaprasza 10 przedstawicieli naszego UTW na Imieniny Króla Kazimierza Wielkiego 

dnia 1 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 12:00 pod pomnik króla na Nowym Rynku.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem monarchy około godz. 12:20 korowód królewski uda się do Sali Sesyjnej Ratusza.   W zwiazku ograniczoną liczbą miejsc w Sali Sesyjnej, osoby chętne do udziału w uroczystości proszę o zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Słuchaczy naszego UTW (tel. 730-760-291).

SCENARIUSZ WYDARZENIA 01.03.2019

1. Godzina 12:00 - złożenie kwiatów przez delegacje oraz prezydenta Bydgoszczy i burmistrza Królewskiego Miasta Kowal pod pomnikiem króla.
2. Przemarsz orszaku królewskiego z królem i jego 4 żonami do siedziby Ratusza.
3. Godzina 12:30 - wygłoszenie wykładu przez dr. Adama Koreckiego pt. " Lokalizacja miasta Bydgoszczy na tle procesów miastotwórczych na Kujawach w średniowieczu"
- po wykładzie część artystyczna
- około 14:00 na zakończenie spotkania słodki poczęstunek.
Uroczystość poprowadzi ubrany w szaty królewskie wiceprzewodniczący Rady Miasta Lech Zagłoba-Zygler.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu (limit 10 miejsc).

 

Przewodnicząca Rady Słuchaczy
UTW przy UTP