Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

19 kwietnia 1346 roku podczas świąt Wielkanocy, Król Kazimierz Wielki przebywając w rodzinnym Brześciu Kujawskim,
wystawił miejski akt lokacyjny na prawie magdeburskim dla Bydgoszczy.

Z okazji imienin Króla Kazimierza Wielkiego słuchacze Kazimierzowskiego UTW po raz siódmy zorganizowali happening,

w którym to słuchacze naszego UTW brali również udział. Uroczystości rozpoczęły się 1 marca br. o godz. 12,00
pod pomnikiem monarchy. 
W rolę Kazimierza Wielkiego wcielił się Andrzej Zasada, a królowej Bożena Sałacińska

przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW. Parze królewskiej towarzyszyli bydgoscy seniorzy. Władze miasta reprezentowała 

z-ca prezydenta Maria Wasiak, Radę Miasta przewodnicząca Monika Matowska wraz z grupą radnych.
Swoją obecnością na uroczystości zaszczycił burmistrz królewskiego miasta Kowal Eugeniusz Gołębiewski,
przewodniczący Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy KUTW
dr hab. inż. Marek Macko profesor UKW. 
Wśród delegacji składających kwiaty pod pomnikiem monarchy
była również delegacja naszego UTW. Następnie orszak królewski prowadzony przez króla i jego cztery żony
przemaszerował ulicami Starówki pod Ratusz, gdzie wystąpił Zespół Tańca Dawnego "Kazimerki".
Następnie zaproszeni goście udali się do Sali Sesyjnej.
Gości powitał zastępca przewodniczącej Rady Miasta Lech Zagłoba-Zygler, ubrany w strój z epoki. Zebrani wysłuchali wykładu
dr. Adama Koseckiego pt. "Lokalizacja miasta Bydgoszczy na tle procesów miastotwórczych na Kujawach 
w średniowieczu".
Na część artystyczną składały się recytowane wiersze przez Helenę Wyrzkowską i Marię Chilicką o dokonaniach

króla Kazimierza Wielkiego, śpiew solistki Krystyny Lepak oraz występy zespołu wokalnego "A- nutki".

Imprezę zakończył słodki poczęstunek ufundowany przez włodarzy miasta.

 

FOTORELACJA WKRÓTCE