Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

12 marca 2019 roku Nakielski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził Jubileusz X - lecia. Podczas gali jubileuszowej został zaprezentowany dorobek UTW, który swoją pracę rozpoczął w roku 2009.

Honorowy patronem Nakielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeje Śniadeckich w Bydgoszczy. Właśnie 18 marca 2012 roku między UTW przy Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecia a UTP w Bydgoszczy zostało zawarte porozumienie o współpracy - podpisany "list intencyjny", w którym to zostały określone dziedziny współpracy.
Jubileusz 10-lecia, to czas na podsumowanie dekady działalności Uniwersytetu, jak również czas do wyznaczenia planu rozwoju na kolejne lata pracy, taka refleksją rozpoczęła uroczystość prowadząca pani Lidia Bembnista z Nakielskiego Ośrodka Kultury. Następnie powitała zaproszonych gości oraz słuchaczy UTW. Wśród zaproszonych w uroczystości obchodów Jubileuszu X-lecia udział wzięli; dr hab. inż. Dariusz Pańka prof. UTP - prorektor ds. organizacji i rozwoju UTP w Bydgoszczy, prof. dr hab. Roman Ossowski, starosta nakielski Tadeusz Sobol, z-ca burmistrza miasta i gminy w Nakle n/Notecią Piotr Kalamon, dyrektor NOK-u pan Michał Dubkowski, przedstawicielka Rady Miasta Nakła, Zofia Kałamaja - Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW przy UTP w Bydgoszczy, pan Stanisław Łaniecki - współzałożyciel UTW w Nakle, Rada Programowa UTW, Rada słuchaczy UTW, słuchacze UTW oraz pracownicy Nakielskiego Ośrodka Kultury.
Prof. dr hab. inż. Dariusz Pańka z UTP w Bydgoszczy podziękował za zaproszenie oraz złożył życzenia słuchaczom UTW w imieniu Rektora UTP oraz w własnym.
Także Zofia Kałamaja - Przewodnicząca Rady Słuchaczy UTW przy UTP, podziękowała za zaproszenie oraz złożyła życzenia słuchaczom UTW w Nakle.
Jubileusz był okazją do wyróżnienia i podziękowania słuchaczom UTW za zaangażowanie i pracę na rzecz UTW, które wręczył Michał Dubkowski - dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury.
Z kolei przedstawiciele UTW - Jadwiga Cyganek i Benedykt Laqmpercht w imieniu słuchaczy UTW wręczyli podziękowania za współpracę oraz opiekę z ramienia z ramienia Nakielskiego Ośrodka Kultury.
Na zakończenie części oficjalnej poczęstowano wszystkich tortem okolicznościowym i zaproszono do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego. Na scenie wystąpił Kabaret Luzik z przyjaciółmi oraz zespół wokalny "Nakielanki". Swoim śpiewem i tańcem wzbogaciły występ dzieci ze SP nr 2.
Przygotowano także wystawę dorobku słuchaczy UTW w różnych dziedzinach ich działalności.

Uroczystość przygotowana bardzo ciekawie.

FOTORELACJA WKRÓTCE