Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Bydgoska Rada Seniorów rozpoczęła nowa 5-letnią kadencję.

Przewodniczącą została pani Maria Gałęska - prezes klubu "Marzenie 50+ Stary Fordon". Funkcję zastępcy przewodniczącej pełnić będzie Danuta Rybarczyk z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Sekretarzem przez drugą kadencję będzie Felicja Tykwińska z Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W skład Rady weszli: Kordian Kaniecki z Kujawskiego UTW, Cezary Kościelak z UTW przy WSG, Grażyna Lewandowska z Uniwersytetu Każdego Wieku z WSB, Bożena Sałacińska z Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy oraz 4 radnych i 3 osoby pracujące zawodowo, wyznaczone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.