Bydgoska Rada Seniorów rozpoczęła nowa 5-letnią kadencję.

Przewodniczącą została pani Maria Gałęska - prezes klubu "Marzenie 50+ Stary Fordon". Funkcję zastępcy przewodniczącej pełnić będzie Danuta Rybarczyk z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Sekretarzem przez drugą kadencję będzie Felicja Tykwińska z Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego.
W skład Rady weszli: Kordian Kaniecki z Kujawskiego UTW, Cezary Kościelak z UTW przy WSG, Grażyna Lewandowska z Uniwersytetu Każdego Wieku z WSB, Bożena Sałacińska z Kazimierzowskiego UTW w Bydgoszczy oraz 4 radnych i 3 osoby pracujące zawodowo, wyznaczone przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.