Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Organizatorem ogólnopolskiego „VII Marszu NORDIC WALKING studentów UTW 2019 roku"

był przewodniczący UTW z Wejherowa – pomysłodawca i organizator pan Roman Białas,
który zaprosił seniorów do udziału w tym marszu.
W sobotę ,11 maja br. o godz. 11:00 seniorzy naszego miasta wyruszyli z kijkami na trasę z Fordonu do Ostromecka.
Na miejscu zbiórki stawiły się grupy seniorów reprezentujących: Kazimierzowski UTW, UTW przy WSG, Uniwersytet Każdego Wieku przy WSB,
UTW przy Klubie „Wiatrak", seniorzy Klubu „Marzenie" oraz słuchacze naszego UTW przy UTP.
Przy słonecznej pogodzie miło było wędrować w grupie seniorów, obserwować piękną polską przyrodę.
Podziwialiśmy roślinność w lesie, na łąkach a także w ogródkach przydomowych. Wsłuchiwaliśmy się w piękny i radosny śpiew ptaków.
Był również czas na rozmowy na różne tematy. Koleżanka Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW
dokumentowała nasz marsz robiąc zdjęcia poszczególnych grup seniorów, a w Zespole Pałacowo-Parkowym
w Ostromecku wszyscy stanęliśmy do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Z wielkim zainteresowaniem i zachwytem spacerowaliśmy po parku, był czas na rozmowy towarzyskie.


Przewodnicząca Rady Słuchaczy