Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

Bydgoska Rada Seniorów i Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy,

serdecznie zapraszają studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Domów Dziennego Pobytu, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wszystkich sympatyków kolorowych i bajecznych kapeluszy na 11 – Marsz Kapeluszowy, który odbędzie się 9 czerwca 2019 roku (niedziela) w Bydgoszczy.
Do udziału serdecznie zachęcają organizatorzy całe rodziny! Mile widziane „familijne" kapelusze.
Zbieramy się na płycie Placu Wolności o godz. 11:00, wyruszamy godzina 11:30 z orkiestrą w kierunku Wyspy Młyńskiej gdzie czekają na nas atrakcje Jarmarku Świętojańskiego i 19-Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Babie Lato" 2019!
Będzie okazja do zakupu prezentowanego rękodzieła oraz możliwość skosztowania wyrobów regionalnych.
Szczególnie zapraszamy na występy kapel i zespołów folklorystycznych!


Opublikował: Julian Waszak z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.