Strona główna
Previous Next
  • 1
  • 2
"Piękna nasza Polska cała" jest mottem naszej działalności. Koło turystyczne UTW przy UTP rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Działa na podstawie: 1. "Regulaminu wycieczek krajowych i zagranicznych" 2.... Czytaj...
Klub brydżowy zawiązał się na początku roku akademickiego 2013/2014. Spotkania brydżystów odbywają się regularnie, dają uczestnikom dużo radości oraz satysfakcji. Ewentualnych chętnych do klubu brydżowego serdecznie zapraszamy. Telefon kontaktowy: 607... Czytaj...
Zespół „Taneczny Krąg” powstał w marcu 2012 roku. Członkami zespołu jest 13 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UTP. Reprezentujemy znany od lat 80 na całym świecie ruch „taniec w kręgu”,... Czytaj...
Organizowane i prowadzone krajoznawcze rajdy piesze po Bydgoszczy dostarczają nam uczestnikom tych rajdów dużo wiadomości i wrażeń estetycznych dostarczających piękna ziemi bydgoskiej. Jednocześnie wyzwalają w nas aktywność fizyczną korzystnie wpływają... Czytaj...
Dbamy o swoją sprawność ruchową i tężyzną fizyczną uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki usprawniającej. Czytaj...
Uczymy się lub odświeżamy znajomość języków obcych, biorąc udział w lektoratach języka angielskiego. Czytaj...

4 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00 w auli budynku Auditorium Novum UTP

wykład pt. "Rośliny o alergennym pyłku",  wygłosi dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska.
Po wykładzie odbędzie się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 (część artystyczna).


Serdecznie zapraszamy
Rada Słuchaczy UTW

 

 

Komunikaty!
1. Pół godziny przed wykładem będą podawane komunikaty.
2. Słuchacze, którzy uczestniczyli w zajęciach z origami, proszę o przyniesienie swoich prac przed wykładem (godz. 15:00) - prezentacja prac na wystawie.
3. Na wycieczkę do Torunia, która odbędzie się 18 czerwca br. pozostało 7 wolnych miejsc. Zapraszamy słuchaczy do udziału w wycieczce, można zabrać znajomych.


Przewodnicząca Rady słuchaczy